Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is het, door de werkgever zelf georganiseerd, verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

Inhoud van de training:
De deelnemer leert op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen in noodsituaties; alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie. De leerstof is op de praktijk gericht en voldoet aan alle opleidingseisen en examenbepalingen die in Nederland gesteld worden.

Resultaat:
Na het afronden van deze cursus kan je op verantwoorde wijze een beginnende brand bestrijden, levensreddende handelingen toepassen, reanimeren en weet je hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Hiermee voldoe je, als BHV-er, aan de drie hoofdtaken zoals die benoemd staan in de Arbo-wet. Het BHV - certificaat dat u ontvangt na het goed doorlopen van de cursus voldoet, bij beide aanbieders, aan de wettelijke eisen.


Duur: ½ dag tot 2 dagen (afhankelijk van de gekozen aanbieder)
Prijs: Het OOTW heeft prijsafspraken gemaakt met twee landelijke opleiders voor deze cursus. BHV.NL en Kompas Veiligheidsgroep.

In het linkermenu vindt u meer informatie per aanbieder.

BHVKompas