Rood licht

Rood licht 

Op mijn station in Den Haag heb ik een apparaatje in gebruik genomen. Dit apparaatje helpt  ons om vast te stellen of een klant ouder dan achttien jaar is. Een 'identifier'. De klant haalt zijn ID-bewijs  er doorheen en dan is het afwachten op groen of rood licht. Het helpt ons om sneller een geboortedatum te herkennen, maar toch moet die vraag nog wel gesteld worden; "Mag ik uw leeftijd weten?" Het is een extra handeling die de medewerkers wel moeten doen, want het is inmiddels duidelijk dat de NVWA bij tankstations in het hele land streng controleert op het checken van de leeftijd.

De leeftijd van de jonge tabak koper moet gecontroleerd worden aan de hand van een ID. Mocht bij een controle blijken dat er door de medewerker niet gevraagd is naar een ID en de koper van sigaretten is geen 18 jaar, dan kan je direct een boete verwachten van 450 euro. De boetes verdubbelen en verdrievoudigen zelfs bij herhaalde overtreding. En het is zeker dat je opnieuw gecontroleerd wordt als je al 1 keer in de fout bent gegaan. Om dat terug te verdienen moet je als tankstation ondernemer heel wat sigaretten verkopen. En wie drie keer in twaalf maanden over de schreef gaat, mag tijdelijk helemaal geen tabak meer verkopen. Een maatregel die pijn doet, omdat sigaretten en shag behoren tot de best verkochte producten uit de shop.

Ik besef me zelf maar al te goed hoe lastig het is om mensen op de juiste leeftijd te schatten. Onlangs vroeg ik een jongen naar zijn ID en die bleek uit 1984 te zijn. Gelukkig liet hij zonder gedoe zijn ID zien en zei hij dat hij er wel vaker last van had. 

 
 
 
Daarom waarschuw ik iedereen om het personeel goed te instrueren over de wetshandhaving op tabaksverkoop en overtredingen te voorkomen. OOTW heeft een goede e-learning online staan waarmee medewerkers eenvoudig alle kennis vergaren om zich bewust te worden van de noodzaak en de regels omtrent tabaksverkoop en ze ontvangen daarbij ook nog eens 50 leerpunten.

Dit najaar heeft OOTW mystery bezoeken uitgevoerd waaruit bleek dat het altijd nog beter kan. Daarom komt er een vervolg en bezoekt het OOTW  weer tankstations door heel Nederland. Maar dit keer zal OOTW de tankstationmedewerker, die de wetgeving juist hanteert, direct belonen. De medewerker ontvangt dan direct een kadobon van 50 euro. Dat is snel verdiend!

OOTW zal alle ondernemers hierover benaderen door een mailing, hierin kunt u een poster verwachten om op te hangen in de personeelsruimte en buttons, met de tekst: "Mag ik uw leeftijd weten voor NIX", voor de medewerkers om te dragen tijdens de dienst.

Maak er gebruik van, het kan u helpen bij het voorkomen van boetes. Niet zeker van de leeftijd? Vraag altijd om een geldig ID bewijs. Want je weet maar nooit wanneer ze langskomenā€¦".

Jan Paul Kerkhof
(Eigenaar van een tankstation en drie wasstraten in Den Haag en bestuursvoorzitter van OOTW)