BHV verplichting

BHV verplichting voor werkgevers

Uit onderzoek binnen de branche is gebleken dat het belang van bedrijfshulpverlening  helaas vaak wordt onderschat. Veel werkgevers beseffen dat pas als het een keer mis gaat. Als werkgever heeft u de zorg over uw personeel. Wanneer er iets mis gaat, bent u verantwoordelijk en kunt u aansprakelijk worden gesteld! En dan blijft het niet alleen bij een boete van de Inspectie SZW.

Wettelijke verplichting

Er dient altijd een  werknemer aanwezig te zijn, die bij een ongeval of brand snel en effectief kan optreden. U bent als werkgever wettelijk verplicht om uw werknemers hierop voor te bereiden.  Op grond van de Arbowet dient iedere werkgever zich te laten bijstaan bij het verlenen van hulp bij incidenten. Het gaat dan om:

  1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  2. Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van ongevallen
  3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemer en andere personen in het bedrijf

Het is belangrijk dat werknemers goed worden geïnstrueerd hoe te handelen in geval van incidenten. Werknemers dienen in elk geval over een goede opleiding en uitrusting te beschikken zodat ze de wettelijk verplichte taken tot bijstand bij incidenten ook kunnen vervullen.

CAO afspraak

BETA, BOVAG en de overige CAO partijen hebben afgesproken een branchegerichte e-learning BHV te laten ontwikkelen door OOTW. Iedereen in de branche kan hiermee aan de BHV-verplichting voldoen. Met deze e-learning kunt u uw medewerkers snel en eenvoudig de basisbeginselen van BHV bijbrengen. Men leert hoe te handelen bij een ongeval, brand en calamiteiten. De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat, voor u een bewijs dat u als werkgever aan uw verplichting heeft voldaan.

E-learning
Afbeelding BHV Koffer Achterkant Uit Pdf

  De e-learning BHV wordt u gratis aangeboden en is direct toegankelijk via
  www.mijnbranchepaspoort.nl.
  Vanuit de CAO wordt u verplicht al uw medewerkers minimaal de e-learning
  BHV te laten maken. Deze e-learning duurt slechts 30 minuten. Met het
  promotiemateriaal van OOTW, de BHV koffer, kunt u uw medewerkers inlichten
  over de e-learning BHV. Hang hem op kantoor, kantine of toilet, zodat iedereen
  op de hoogte is van deze verplichte e-learning. Wilt u deze "BHV-koffer" ontvangen?
  Stuur dan even een mailtje naar het  secretariaat. (info@ootw.nl)

 

Klassikale trainingen

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een klassikale BHV training. Deze zijn uitgebreider dan de e-learning, hier worden uiteraard ook de handelingen geoefend. OOTW heeft met twee landelijke BHV opleiders aantrekkelijke prijsafspraken gemaakt voor zowel de basistraining als de herhalingstraining. Verderop op de website kunt u hier meer over lezen.

Kortom, zorg ervoor dat er altijd minimaal één werknemer aanwezig is die tenminste deze e-learning gevolgd heeft en u voldoet aan de minimale verplichting uit de CAO. Neem uw verantwoording en informeer uw medewerkers over BHV.