Controles naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop 2017

9-1-2017

De onderstaande brief is aan u verzonden samen met stoplicht stickers. U kunt de brief ook downloaden samen met een brief die specifiek aan medewerkers is gericht. www.ootw.nl/bibliotheek

 

Controles naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop

Zoals u weet is het erg belangrijk dat verkooppunten van tabak zich goed houden aan de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop. Daarom is de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT) in november 2015 begonnen met het grootschalig controleren van de naleving hiervan. Een groot aantal verkooppunten in Nederland, waaronder alle tankstations, zijn inmiddels meermaals bezocht door een mysteryshopper. Het nalevingspercentage van de vergewisplicht (het controleren van de leeftijd bij 18-19-jarigen) en de naleving van de leeftijdsgrens (het niet verkopen van tabak aan 17-jarigen) is in 2016 aanzienlijk gestegen. Alleen wij zijn er nog niet. Daarom gaat TNLT in 2017 door met controleren van de naleving van zowel de vergewisplicht als de leeftijdsgrens.

Start eerste controleronde 2017

Vanaf 16 januari 2017 start de Taskforce met de eerste controleronde van 2017. In deze controleronde wordt zowel met 17- als ook 18-19-jarigen gewerkt en zullen in principe alle tankstations worden gecontroleerd.

Start controles Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen

Net als in 2016 zal 'Bureau Nuchter' dit jaar ook weer controleren op de naleving van de leeftijdsgrens en in Q2 met een rapport komen. Wij verwachten dat de controles in het eerste kwartaal van 2017 zullen plaatsvinden, dus deels in dezelfde periode als de TNLT-controles. 

Wat wel/niet te doen met de terugkoppeling?

Net als bij de vorige controleronde zult u opnieuw snel een terugkoppeling ontvangen van OOTW en hoort u of de leeftijdsgrens goed is nageleefd. Ook ontvang u het exacte tijdstip van de controle. Hiermee is de aankoop (of de poging daartoe) in beginsel te herleiden naar een individuele medewerker.

Echter, het bezoek van de mysteryshopper is niet bedoeld om individuele medewerkers op hun functioneren te beoordelen of zelfs te ontslaan. Wel kunt u de medewerker erop aanspreken/ vragen hoe het heeft kunnen gebeuren, zodat het een volgende keer niet meer gebeurd. Beter is het om het resultaat (fout of goed) met het hele team te bespreken.

Stoplichtstickers

Om het checken van het geboortejaar van kopers voor uw medewerkers iets makkelijker te maken, heeft TNLT voor u zogenoemde 'Stoplichtstickers' laten maken. Er zijn twee bijgevoegd.

Wat kunt u doen om de naleving te verbeteren?

  • Blijf uw (tijdelijke) medewerkers attenderen op de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop en leg hen goed uit hoe ze de leeftijd van kopers van tabak moeten controleren.
  • Laat uw medewerkers de e-learning "Tabaksverkoop" van OOTW volgen. Deze tool is te vinden op: www.mijnbranchepaspoort.nl.
  • Bespreek de uitkomst van controles (fout én goed) met uw medewerkers.
  • Plak de Stoplichtstickers op een plek waar uw medewerkers achter de kassa goed zicht op hebben.

Brief voor uw medewerkers

Op grond van privacywetgeving mag het exacte tijdstip van de controle alleen aan u worden verstrekt als u uw medewerkers vooraf goed heeft geïnformeerd over de controle. Het is met name belangrijk dat medewerkers weten dat er mysteryshoppers worden ingezet en dat zij aan de hand van het exacte tijdstip van de controle (mogelijk) door u kunnen worden aangesproken op de betreffende verkoop.

De Taskforce heeft een brief opgesteld voor uw medewerkers waarin al deze zaken duidelijk worden uitgelegd. Het is belangrijk dat u deze brief aan uw medewerkers uitdeelt en deze ophangt op een goed zichtbare plek.

Vragen?

Voor actuele informatie over de onderzoeken kunt u terecht op de website van de Taskforce www.tnlt.nl. Heeft u vragen of tips, kijk dan eens op de genoemde websites of bel met OOTW, telefoonnummer 010-4111968.

Samen gaan we voor een correcte naleving van de leeftijdsgrens. Er is immers geen valide reden om rookwaren aan personen onder de 18 jaar te verkopen.

Met vriendelijke groet,

OOTW