Leermeester subsidie

Vakmanschap overdragen; dat is wat een leermeester doet. De leermeester is een motivator en draagt vakkennis en -vaardigheden over. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordeelt hij de leerlingen die een beroepsopleiding volgen voor het werk op een tankstation of wasbedrijf. De leermeester is de spil in de opleiding van de leerling, deze wordt op de werkplek begeleid en beoordeeld door een gecertificeerde leermeester. De leermeester houdt de voortgang bij van de leerling, voert functioneringsgesprekken en beoordeelt de leerling.


U kunt bij OOTW subsidie (€ 144,-) aanvragen voor de leermeestertraining als deze is gevolgd bij Innovam.


Het  aanvraagformulier voor subsidie moet ingediend worden samen met een:

  • kopie van de factuur van de leermeestertraining (met de n.a.w. gegevens van de werknemer)
  • betalingsbewijs aan de aanbieder Innovam
  • kopie van het behaalde certificaat.
  • maximaal 25 aanvragen per jaar.


Stuur uw aanvraag aan:
info@ootw.nl

Leermeester