Premie inning 2017

In 2017 ontvangt u per kwartaal van MN Services de gecombineerde premienota voor de heffing van de pensioenpremie, het sociaal fonds, SFTW en de premie voor het opleidingsfonds, OOTW. De premie voor SFTW bedraagt 0,30% en voor OOTW 0,30%, deze is met 0,05% verhoogd ten opzichte van 2016.

OOTW benut deze premie om de professionaliteit en inzetbaarheid van werknemers in de branche te vergroten. OOTW biedt diverse gratis e-learnings en gesubsidieerde branchegerichte trainingen aan. Meer informatie over deze trainingen en e-learnings vindt u verderop op de website van OOTW.