Opleidingsvoucher

Een gratis training voor iedereen. Het is erg belangrijk om de kennis en vaardigheden van medewerkers op uw tankstation of wasstraat op peil te houden. Om hierbij te ondersteunen is in de CAO afgesproken dat OOTW voor alle medewerkers in de branche e-learningen en trainingsdagen organiseert, waar kosteloos aan deelgenomen kan worden.

Elke medewerker heeft gedurende de looptijd van de CAO recht op een gratis dagdeel training (4 uur) per jaar.

OOTW heeft een nieuw voucher programma voor u en uw medewerkers opgezet. In dit programma worden e-learningen gecombineerd met klassikale trainingen. OOTW biedt de volgende trainingen aan voor de opleidingsvoucher:

 Stempel Opleidingsvoucher

Gastvrijheid en Actief verkopen                         incl. e-learning Gastvrijheid en de e-learning Actief verkopen
Omgaan met agressie en afwijkend gedrag    incl e-learning Overvalpreventie en omgaan met agressie
Leidinggeven met impact!                                   incl. e-learning Leiderschap 
Werken in de carwash                                          incl. e-learning Carwash 


De trainingen in het voucherprogramma zijn ontwikkeld als blended trainingen, een combinatie van klassikale training met e-learning. De verschillende onderdelen vormen één geheel en sluiten naadloos op elkaar aan. Deze uitgekiende mix van offline en online leren leidt, in combinatie met vakbekwame trainers, tot een hoger leerrendement. Blended-learning is dus niet alleen het toevoegen van een e-learning aan een klassikale bijeenkomst, maar door de combinatie van de twee methodes wordt er optimaal rendement uit een training gehaald. Een voorwaarde is wel dat de deelnemers de bijhorende e-learning vooraf volgen. De klassikale bijeenkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het oefenen van vaardigheden, feedback, discussies over het toepassen van de kennis op de werkplek en kennisuitwisseling tussen de deelnemers zelf. Iedere training wordt afgesloten met een toets. Na de toets succesvol te hebben afgerond, ontvangt de deelnemer het certificaat en leerpunten. 


Voorwaarden:

  • De trainingen die worden aangeboden in het voucherprogramma zijn voor iedereen gratis toegankelijk. 
  • Per kalenderjaar is er een gelimiteerd budget beschikbaar voor de opleidingsvoucher. Dit betekent dat wanneer dit budget volledig besteed is, er geen gratis (incompany) vouchertrainingen meer gehouden worden. 
  • Bij voldoende deelnemers (min. 10) kan de vouchertraining incompany worden georganiseerd. 
  • Een incompany training (voucher) kan ook aangepast worden aan een thema (maatwerk), neem hiervoor contact op met OOTW. 
  • Het voucherprogramma bestaat uit klassikale trainingen (4 uur) gecombineerd met e-learnings.
  • Aansluitend op de e-learning er regionale trainingsdagen worden georganiseerd waar nog dieper op de verschillende onderwerpen wordt ingegaan en mensen ervaringen kunnen uitwisselen over hoe zij in hun werk met bepaalde thema's omgaan.
  • Inschrijvingen verlopen via www.mijnbranchepaspoort.nl of per mail info@ootw.nl. 
  • Volg eerst de e-learning. 
  • Na het volgen van de klassikale training maak je de toets in het branchepaspoort. 
  • Let op: wanneer u zich inschrijft voor een (gratis) vouchertraining verbindt u zich aan deze afspraak. Uw aanwezigheid wordt verwacht. Bij een no-show zullen we alsnog kosten doorberekenen.


Zie het linker keuzemenu voor meer informatie over de inhoud van de vouchertrainingen.

Button Neem Contact Op Oranje

Een e-learning volgen of aanmelden voor de klassikale training? Log in op www.mijnbranchepaspoort.nl en schrijf je in.

Button Inschrijven Oranje

Logo Branchepaspoort