Bibliotheek

In deze bibliotheek delen we belangrijke documenten met je, van handleidingen tot handboeken, van nieuwsbrieven tot privacy verklaring.

Download en gebruik ze.

Zoek je meer naslagwerken dan kun je deze vinden, na het afronden van een e-learning, in de bibliotheek van het branchepaspoort.

HandboekNieuwsbrievenMededelingenOverigFilms

Download

Handboek Voedselveiligheid

Alle verkooppunten van motorbrandstoffen die voedingsmiddelen verkopen zijn verplicht te werken volgens dit handboek en voldoen hiermee aan de wettelijke eisen, inclusief de regelgeving met betrekking tot HACCP en traceerbaarheid.

Download

Handboek Milieuzorg (manager)

Update mei 2017 Het Handboek geeft inzage in zaken die van belang zijn voor de ondernemer, managers en voor de medewerkers op tankstations. Het geeft inzicht in de wettelijke verplichtingen en hoe deze verplichtingen eenvoudig te implementeren en zelf te controleren zijn. Het kan tevens als naslagwerk worden gebruikt en een effectief hulpmiddel om de milieubelasting op de tankstations tot een minimum te beperken. De relevante wet- en regelgeving is overzichtelijk en schematisch weergegeven, wat een goed hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse werkzaamheden op jouw locatie. Bovendien kun je met de aanwijzingen in het Handboek op systematische wijze voorkomen dat er onnodig milieubelasting door jouw tankstation wordt veroorzaakt. Om de kennis over de inhoud van het handboek te vergroten en te testen is er de e-learning Milieuzorg ontwikkeld voor de ondernemer, manager en de medewerkers op tankstations. Tevens is er een inspectielijst in het handboek opgenomen waarmee je zelf kunt controleren of je aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving voldoet. Hiermee kun je ook het risico op financiële schade beperken. De e-learning is gratis beschikbaar op www.mijnbranchepaspoort.nl

Download

Handboek Milieuzorg (medewerker)

Update mei 2017 Het Handboek geeft inzage in zaken die van belang zijn voor de ondernemer, managers en voor de medewerkers op tankstations. Het geeft inzicht in de wettelijke verplichtingen en hoe deze verplichtingen eenvoudig te implementeren en zelf te controleren zijn. Het kan tevens als naslagwerk worden gebruikt en een effectief hulpmiddel om de milieubelasting op de tankstations tot een minimum te beperken. De relevante wet- en regelgeving is overzichtelijk en schematisch weergegeven, wat een goed hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse werkzaamheden op jouw locatie. Bovendien kun je met de aanwijzingen in het Handboek op systematische wijze voorkomen dat er onnodig milieubelasting door jouw tankstation wordt veroorzaakt. Om de kennis over de inhoud van het handboek te vergroten en te testen is er de e-learning Milieuzorg ontwikkeld voor de ondernemer, manager en de medewerkers op tankstations. Tevens is er een inspectielijst in het handboek opgenomen waarmee je zelf kunt controleren of je aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving voldoet. Hiermee kun je ook het risico op financiële schade beperken. De e-learning is gratis beschikbaar op www.mijnbranchepaspoort.nl

Download

HR tool handleiding

HR tool van het branchepaspoort handleiding

Download

Dementie. Herken de signalen.

Dementie verloopt in fasen. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. De volgorde waarin de verschijnselen optreden en de sterkte van de signalen is per persoon verschillend. Herken de signalen. Download de folder met de tien meest voorkomende signalen.

Download

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018 (zomeractie, webinar & facebook)

Download

Nieuwsbrief 4 sept 2018

OOTW nieuwsbrief 4 september 2018
Winnaars zomeractie
Controlelijsten voedselveiligheid
Webinars terugkijken

Download

Nieuwsbrief 17 sept 2018

Energie nieuwsbrief

Lancering Duurzame Inzetbaarheid

Webinar Duurzame Inzetbaarheid

Dashboard “mijn energie”

Teampakket mijn energie

 

Download

Nieuwsbrief 24 sept 2018

Webinar Duurzame Inzetbaarheid terugkijken

Download

Nieuwsbrief 4 okt 2018

Week van de Veiligheid

Veiligheid en duurzame Inzetbaarheid

Download

Nieuwsbrief 1 nov 2018

Dag van de BHV
10 extra leerpunten e-learning BHV
Vragenlijst SFTW
Webinar verplaatst
Nieuw aanbod: Mijn Extra
OOTW workshop op de vakbeurs

Download

Nieuwsbrief 29 nov 2018

Onderzoek SFTW
Webinar 11 december
Nieuw aanbod: Mijn Extra
OOTW op de vakbeurs
RTL Doe Maar Duurzaam

Download

OOTW in cijfers 2017

OOTW in cijfers 2017 Infographic over alle activiteiten en resultaten van OOTW

Download

Quick Reference Card Voedselveiligheid

Vind snel alle informatie terug met betrekking tot voedselveiligheid: Temperatuur richtlijnen Interne bewaartijden Persoonlijke hygiëne Corrigerende maatregelen

Download

Baliekaart NIX NL

Baliekaart NIX NL

Download

Baliekaart NIX in 6 talen

Baliekaart NIX in 6 talen

Download

7 meestgestelde vragen bij tabaksverkoop

7 meestgestelde vragen bij tabaksverkoop

Download

Allergenen (uitleg)

De voedselinformatie verordening (EG Vo 1169/2011) introduceert de verplichting om voor onverpakte producten informatie over allergenen te leveren. Aanvullend op artikel 44 van Vo 1169/2011 is nationale regelgeving geformuleerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om deze informatie mondeling te geven. Echter wel met voldoende borging voor de toezichthouder. Dit met als doel de bescherming van de allergische consument door het geven van de juiste informatie. Deze informatieplicht geldt ook voor verkooppunten motorbrandstoffen die onverpakte producten aan de consumenten verkopen (bijvoorbeeld broodjes belegd, pizza snacks, saucijzenbroodjes).

Download

Allergenen (matrix)

De voedselinformatie verordening (EG Vo 1169/2011) introduceert de verplichting om voor onverpakte producten informatie over allergenen te leveren. Aanvullend op artikel 44 van Vo 1169/2011 is nationale regelgeving geformuleerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om deze informatie mondeling te geven. Echter wel met voldoende borging voor de toezichthouder. Dit met als doel de bescherming van de allergische consument door het geven van de juiste informatie. Deze informatieplicht geldt ook voor verkooppunten motorbrandstoffen die onverpakte producten aan de consumenten verkopen (bijvoorbeeld broodjes belegd, pizza snacks, saucijzenbroodjes).

Download

Leermeester subsidie aanvraag

Leermeestertraining subsidie Vakmanschap overdragen; dat is wat een leermeester doet. De leermeester is een motivator en draagt vakkennis en -vaardigheden over. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordeelt hij de leerlingen die een beroepsopleiding volgen voor het werk op een tankstation of wasbedrijf. De leermeester is de spil in de opleiding van de leerling, deze wordt op de werkplek begeleid en beoordeeld door een gecertificeerde leermeester. De leermeester houdt de voortgang bij van de leerling, voert functioneringsgesprekken en beoordeelt de leerling. U kunt bij OOTW subsidie (€ 144,-) aanvragen voor de leermeestertraining als deze is gevolgd bij Innovam. Het aanvraagformulier voor subsidie moet ingediend worden samen met een: – kopie van de factuur van de leermeestertraining (met de n.a.w. gegevens van de werknemer) – betalingsbewijs aan de aanbieder Innovam – kopie van het behaalde certificaat. – maximaal 25 aanvragen per jaar. Stuur uw aanvraag aan: info@www.ootw.nl

Download

Flyer E-learning en Handboek Voedselveiligheid

E-learning en Handboek Voedselveiligheid

Download

Privacyverklaring OOTW

OOTW heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe privacywet (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. Door deze wijzigingen is het voor u als gebruiker van het Branchepaspoort nog duidelijker hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens.

Download

Handleiding online tool controlelijsten HACCP (gebruiker)

Handleiding online tool controlelijsten HACCP (gebruiker) Welkom bij de handleiding voor de online tool controlelijsten voedselveiligheidssysteem. In deze handleiding vertellen we u hoe u inlogt en de tool gebruikt. De hoofdgebruiker kan locaties, formulieren en gebruikers toevoegen. Wanneer u als gebruiker bent toegevoegd, ontvangt u een bericht met inloggegevens van de hoofdgebruiker. Na inloggen heeft u de volgende functionaliteiten: controleformulieren invullen en uitprinten van de aan u toegewezen tankstation locaties.

Download

Handleiding online tool controlelijsten haccp (hoofdgebruiker)

Welkom bij de handleiding voor de online tool controlelijsten voedselveiligheidssysteem. In deze handleiding vertellen we u hoe u een admin account aanmaakt. Als hoofdgebruiker kunt u locaties, formulieren en gebruikers toevoegen. Wanneer u gebruikers aanmaakt, bepaalt u de inloggegevens van de gebruiker. U dient deze inloggegevens in een bericht te sturen aan de gebruiker(s). De gebruikers kunnen dan de door u toegevoegde controleformulieren per locatie bijhouden.

Download

Brandstofsoorten en de symbolen

Brandstofsoorten en de symbolen

Download

RIE

De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is het hart van veilig en gezond werken in uw bedrijf. Met de RI&E krijgt u inzicht in de risico’s die bij u spelen. Daarmee kunt u een plan van aanpak maken om deze risico’s te beheersen. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) uit te voeren in het bedrijf.

Download

Arbocatalogus tankstation

De Arbocatalogus bevat een groot aantal praktische oplossingen om arborisico’s in uw bedrijf aan te pakken. De Arbocatalogus is voor alle deelbranches op maat gemaakt en sluit geheel aan op de digitale Branche RI&E.

Download

Arbocatalogus wasbedrijf

De Arbocatalogus bevat een groot aantal praktische oplossingen om arborisico’s in uw bedrijf aan te pakken. De Arbocatalogus is voor alle deelbranches op maat gemaakt en sluit geheel aan op de digitale Branche RI&E.

Download

CAO voor tankstations en wasbedrijven

Download

Mini magazine Duurzame Inzetbaarheid

Mini magazine Dat geeft energie ter ondersteuning van de campagne over duurzame inzetbaarheid.

Download

Leeswijzer leidinggevenden duurzame inzetbaarheid

Leeswijzer voor leidinggevenden Dat geeft energie ter ondersteuning van de campagne over duurzame inzetbaarheid.