Stijging aantal overvallen tankstations, zet uw medewerkers op scherp!

Een overval op een tankstation is een verschrikkelijke gebeurtenis voor iedereen die daar mee te maken heeft. In 2009 was het aantal overvallen op tankstations schrikbarend hoog, 175 overvallen werden dat jaar gepleegd. Vanaf die periode is er veel gedaan om het enorme aantal overvallen te laten dalen.

De tankstationbranche heeft vanaf dat moment door gezamenlijke inspanningen met de politie, het openbaar ministerie en het bedrijfsleven het aantal overvallen sterk gereduceerd. In 2010 werden er nog 151 overvallen op tankstations gepleegd, in 2017 was dit aantal gedaald tot 40!
Helaas is er aan dit jaarlijks dalen van de landelijke overvalcijfers een eind gekomen en zien we voor het eerst weer dat er in 2018 een toename van het aantal overvallen is geweest. Deze toename is ook merkbaar in de tankstationbranche. Het aantal overvallen op tankstations in 2018 is toegenomen met 10 overvallen tot totaal 50 overvallen.

Deze toename van aantal overvallen is extra verontrustend te noemen omdat het aantal bemande tankstations in Nederland ook dalende is…. Procentueel gezien is het aantal overvallen op tankstations in 2018 dus met 25% toegenomen! Nemen we echter het verminderde aantal bemande tankstations mee in deze berekening, dan betekent dit dat de stijging ruim boven de 25% ligt.

Dit zijn helaas niet de enige verontrustende signalen! Steeds vaker kiest de medewerker ervoor om niet zomaar aan de grillen van de overvaller mee te werken, maar zoekt juist de confrontatie met de overvaller op. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het meewerken en afgeven van de ‘buit’ aan de overvaller de kans veel kleiner maakt dat de overval gaat escaleren. Het kan daarom niet duidelijk genoeg zijn:

Maak uw medewerker ervan bewust dat hun leven voor u veel belangrijker is dan die paar centen die er mogelijk worden weggenomen!!

OOTW pleit ervoor om deze negatieve ontwikkeling in 2019 een halt toe te roepen. Zet elkaar weer op scherp! Als manager kunt u het onderwerp bespreekbaar maken tijdens een teamoverleg, neem de procedures opnieuw door en kijk naar de technische beveiligingsmaatregelen. Daarnaast biedt het OOTW u de mogelijkheid om uw opleidingsvoucher in te zetten op dit onderwerp. Hiermee kunt u uw team een gratis training overvalpreventie en omgaan met agressie laten volgen. Wilt u meer informatie of alvast een datum afspreken? Neem dan contact op met de adviseurs van OOTW via 010-4111968 of info@ootw.nl.

Samen werken we aan een veiligere branche!

Columnist
Jan Willem Vermaat
Trainer OOTW: specialist op het gebied van overvalpreventie