OOTW ondersteunt werkgevers en leidinggevenden bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

dinsdag 10 september 2019

Het OOTW wil ervoor zorgen dat we met plezier kunnen blijven werken en dat we duurzaam inzetbaar blijven in de toekomst. Dat wil zeggen zelfredzaam te zijn en meegroeien in alle ontwikkelingen die het werk met zich meebrengt om arbeidsmarktfit te blijven.
Nieuwe taken en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op èn we moeten langer doorwerken. Ben je op de hoogte welke ontwikkelingen er plaats vinden in onze branche, jouw bedrijf of de functie-inhoud? En wat is de impact van die ontwikkelingen voor jou en de medewerkers? Duurzame Inzetbaarheid betreft niet alleen korte termijn zaken maar ook lange termijn. Zaken die jou en jouw medewerkers betreffen en bepalen hoe je naar je werk gaat, voor hoe lang en of je toekomstbestendig, zelfredzaam en professioneel blijft. Al deze zaken bepalen jouw energieniveau.
Hoe zit het eigenlijk met jouw energie en weet je dat ook van je medewerkers? Als werkgever zorg je voor de andere kant van de medaille. Voor goed werkgeverschap door bijvoorbeeld een aangename werksfeer, goede salaris en arbeidsvoorwaarden en dat de balans werk/privé in evenwicht is.
We willen je uitdagen om aan de slag te gaan en te onderzoeken welke zaken een uitdaging voor jou en de medewerkers vormen. Hierbij geven we je een aantal tips.

Tip 1: Ken jezelf
Tip 2: Ken je medewerkers en weet wat er speelt
Tip 3: Blijf op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen
Tip 4: Ontwikkel je soft skills met de modules van OOTW
Tip 5: Bespreek belangrijke zaken met medewerkers en betrek ze bij veranderingen

Zie de mogelijkheden om medewerkers te coachen, te bemiddelen, treffende werving en selectie gesprekken te voeren en verzuim te voorkomen. Trek de juiste medewerkers aan en behoud jouw medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt. Draag je steentje bij om dit te bewerkstelligen.

Om je op weg te helpen bieden we een nieuw aanbod aan online modules om je te ontwikkelen op soft skills en andere vaardigheden. Maak ze en doe er je voordeel mee.

De volgende online modules zijn ingekocht voor alle: leidinggevenden, (assistent)bedrijfsleiders, teamleiders, medewerkers personeelszaken en HR medewerkers.

Kijk gauw op het dashboard “Mijn energie” op www.mijnbranchepaspoort.nl en volg de nieuwe leermodules.

In het O&O Fonds Tankstations en Wasbedrijven (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de website ‘Dat geeft energie.nl’ en diverse leermodules ontwikkeld.
Kijk voor de volledige campagne over duurzame inzetbaarheid op de website www.datgeeftenergie.nl.

Nieuws

E10 brandstof, hoe zit dat? | dinsdag 10 september 2019
Week van het werkgeluk | dinsdag 10 september 2019
Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid | maandag 9 september 2019
Zomeractie afgelopen, winnaars bekend. | maandag 9 september 2019
Nu nieuw aanbod in het branchepaspoort! | maandag 2 september 2019
OOTW Zomeractie 2019 | dinsdag 21 mei 2019
BTW op premie OOTW | dinsdag 26 maart 2019
Welk onderwerp kies jij voor de OOTW webinar? | dinsdag 19 februari 2019
OOTW op RTL7 | maandag 21 januari 2019
Webinar welkom op het tankstation groot succes! | woensdag 16 januari 2019