OOTW ondersteunt werkgevers en leidinggevenden bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

dinsdag 10 september 2019

Het OOTW wil ervoor zorgen dat we met plezier kunnen blijven werken en dat we duurzaam inzetbaar blijven in de toekomst. Dat wil zeggen zelfredzaam te zijn en meegroeien in alle ontwikkelingen die het werk met zich meebrengt om arbeidsmarktfit te blijven.
Nieuwe taken en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op èn we moeten langer doorwerken. Ben je op de hoogte welke ontwikkelingen er plaats vinden in onze branche, jouw bedrijf of de functie-inhoud? En wat is de impact van die ontwikkelingen voor jou en de medewerkers? Duurzame Inzetbaarheid betreft niet alleen korte termijn zaken maar ook lange termijn. Zaken die jou en jouw medewerkers betreffen en bepalen hoe je naar je werk gaat, voor hoe lang en of je toekomstbestendig, zelfredzaam en professioneel blijft. Al deze zaken bepalen jouw energieniveau.
Hoe zit het eigenlijk met jouw energie en weet je dat ook van je medewerkers? Als werkgever zorg je voor de andere kant van de medaille. Voor goed werkgeverschap door bijvoorbeeld een aangename werksfeer, goede salaris en arbeidsvoorwaarden en dat de balans werk/privé in evenwicht is.
We willen je uitdagen om aan de slag te gaan en te onderzoeken welke zaken een uitdaging voor jou en de medewerkers vormen. Hierbij geven we je een aantal tips.

Tip 1: Ken jezelf
Tip 2: Ken je medewerkers en weet wat er speelt
Tip 3: Blijf op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen
Tip 4: Ontwikkel je soft skills met de modules van OOTW
Tip 5: Bespreek belangrijke zaken met medewerkers en betrek ze bij veranderingen

Zie de mogelijkheden om medewerkers te coachen, te bemiddelen, treffende werving en selectie gesprekken te voeren en verzuim te voorkomen. Trek de juiste medewerkers aan en behoud jouw medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt. Draag je steentje bij om dit te bewerkstelligen.

Om je op weg te helpen bieden we een nieuw aanbod aan online modules om je te ontwikkelen op soft skills en andere vaardigheden. Maak ze en doe er je voordeel mee.

De volgende online modules zijn ingekocht voor alle: leidinggevenden, (assistent)bedrijfsleiders, teamleiders, medewerkers personeelszaken en HR medewerkers.

Kijk gauw op het dashboard “Mijn energie” op www.mijnbranchepaspoort.nl en volg de nieuwe leermodules.

In het O&O Fonds Tankstations en Wasbedrijven (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de website ‘Dat geeft energie.nl’ en diverse leermodules ontwikkeld.
Kijk voor de volledige campagne over duurzame inzetbaarheid op de website www.datgeeftenergie.nl.

Nieuws

Geen CAO, geen premie, geen leerpunten | maandag 23 maart 2020
Nieuwe e-learnings toegevoegd m.b.t. het coronavirus | maandag 23 maart 2020
Het OOTW wenst u… | maandag 16 december 2019
Hoe kijk je een OOTW webinar terug? | donderdag 21 november 2019
Winnaars week van de veiligheid bekend | donderdag 31 oktober 2019
Dag van de BHV | donderdag 31 oktober 2019
Kom ontspannen op de vakbeurs bij OOTW | donderdag 31 oktober 2019
Week van de Werkstress 11 t/m 15 november | donderdag 31 oktober 2019
Webinar basis autotechniek en productkennis | donderdag 3 oktober 2019
Week van de Veiligheid 7 t/m 13 oktober | maandag 30 september 2019