EVC (Ervaringscertificaat)

Leren doe je je hele leven lang, zowel binnen je werk op het tankstation/wasbedrijf als daarbuiten. Je blijft jezelf ontwikkelen en je bouwt waardevolle ervaring op. Helaas krijg je voor deze praktijkervaring geen diploma of certificaat, terwijl je die kwaliteiten wel in huis hebt. Het OOTW biedt medewerkers in de branche nu de mogelijkheid om deze niet vastgelegde ervaring om te zetten in een ervaringscertificaat (EVC). Er is in de branche een CAO-bepaling opgenomen die het recht op EVC heeft vastgelegd. Het OOTW wil daarmee werken aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de tankstation- en wasbedrijvenbranche.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Als je een ervaringscertificaat hebt dan staan die competenties zwart op wit, het is een officieel bewijs. Een Ervaringscertificaat brengt precies in kaart wat jij nu allemaal weet en kunt. In een Ervaringscertificaat staat in ieder geval:

 • welke competenties je hebt
 • op welk niveau
 • waaruit dat blijkt
 • welke landelijke standaard (meetlat) is gebruikt om de ervaringen te beoordelen

In verschillende situaties kan een Ervaringscertificaat handig zijn:

 1. Bij je huidige werkgever

Je Ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol je bent als medewerker. Dit kan je helpen als je een hogere functie ambieert (je hebt bijvoorbeeld wel de ervaring, maar niet het diploma). Het Ervaringscertificaat kan ook voortvloeien uit een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Daarin worden afspraken gemaakt over je ontwikkeling en leren.

 1. Bij een toekomstige werkgever

Je Ervaringscertificaat kan je helpen bij het vinden van een andere baan. Het is een betrouwbare aanvulling op je cv en op de diploma’s die je al hebt.

 1. Als je een vervolgopleiding wilt gaan doen

Wil je een opleiding gaan doen, dan geeft je Ervaringscertificaat soms recht op vrijstellingen of certificaten, waardoor je de opleiding sneller kunt afronden.

Hoe werkt het?

OOTW  biedt voor de tijd van een jaar de mogelijkheid om een EVC procedure te volgen, daar ontvang je subsidie op. Tijdens deze pilot periode kun je daar aanspraak op maken. Het opleidingsfonds organiseert de procedures voor een ervaringscertificaat niet zelf. Je kunt bij verschillende erkende aanbieders terecht voor een Ervaringscertificaat. Dat zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, kenniscentra of brancheorganisaties. De aanvraag kun je zelf doen, maar je werkgever kan dit ook in overleg met jou doen. Je bent niet gebonden aan een aanbieder; je mag zelf kiezen met welke je in zee gaat als ze maar voldoen aan de gestelde voorwaarden. Op de site van het Kenniscentrum Ervaringscertificaat vind je een overzicht van EVC-aanbieders bij jou in de buurt. Tijdens een intakegesprek zal de EVC-aanbieder je vragen met welk doel je het Ervaringscertificaat aanvraagt en geeft hij je informatie over het traject, wanneer je kunt starten, hoeveel tijd je kwijt bent en hoeveel geld het kost. Vervolgens ga  je ‘bewijsstukken’ verzamelen. Deze komen in een verzamelmap die laten zien wat je in de praktijk hebt geleerd, jouw EVC-portfolio. Het portfolio wordt beoordeeld door assessoren. Zij toetsen je werkervaring en vaardigheden aan de hand van de vooraf bepaalde standaarden. Soms maken ze ook gebruik van praktijkobservaties. En vaak moet de werkgever ook input leveren als bewijs. Het resultaat van de EVC-beoordeling wordt door de assessor vastgelegd in het Ervaringscertificaat. Afhankelijk van de door jou opgegeven doelstelling worden ook scholings- of ontwikkelingsadviezen opgenomen.

Wat kost het Ervaringscertificaat?

De kosten van een ervaringscertificaat liggen tussen de € 1000,- en € 1500,-. De prijs is afhankelijk van de EVC-aanbieder en de omvang van het portfolio.

Het OOTW vergoedt de kosten van in totaal 15 EVC-procedures voor 75% met een maximum van € 750,- per procedure.

Is het Ervaringscertificaat iets voor jou?

Voor verschillende mbo- en hbo-opleidingen zijn Quickscans Ervaringscertificaat ontwikkeld. Met deze opleidingscheck krijg je in een paar minuten inzicht in hoeveel je al weet en kunt van een bepaalde opleiding. Tevens krijg je een indruk of een ervaringscertificaat voor die richting interessant is.

Doe de quickscan

Voorwaarden

OOTW stelt wel een aantal voorwaarden aan het volgen van een EVC procedure:

 • De EVC-procedure moet als advies voortkomen uit een POP en afspraken over het EVC traject worden door werkgever en werknemer vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) , met verslaglegging op www.mijnbranchepaspoort.nl.
 • De EVC-procedure is op vrijwillige basis
 • De deelnemer vult het OOTW vragenformulier in
 • De EVC-procedure wordt uitgevoerd bij een Erkend of voorlopig Erkend EVC-aanbieder. Let goed op!
 • De aanbieder moet werken volgens de kwaliteitscode EVC.
 • Uitkering van de vergoeding volgt bij geheel afgeronde EVC-procedure d.w.z. een compleet dossier per deelnemer en uitgereikt EVC certificaat.
 • Tot een periode van 5 jaar nadat het EVC traject heeft plaatsgevonden kan OOTW het betalingsbewijs van de factuur opvragen bij de werkgever.
 • De subsidie wordt uitgekeerd aan de werkgever.

Let op dit symbool

 

 Voor werkgevers

EVC geeft u als werkgever een betrouwbaar overzicht van de kennis en vaardigheden van uw werknemers. U weet daardoor precies op welk niveau uw werknemers kunnen functioneren. Zo worden zij flexibeler inzetbaar. Ook kunnen zij bijvoorbeeld sneller een opleiding doorlopen doordat vrijstelling kan worden verkregen voor de via EVC bewezen onderdelen. En EVC leidt vaak tot meer zelfvertrouwen en werkt motiverend. Voor meer informatie zie de website van het nationaal kenniscentrum evc.

Het aanvraagformulier voor subsidie moet ingediend worden samen met een:

 • kopie van de factuur van de EVC-procedure (met de naw gegevens van de werknemer)
 • betalingsbewijs aan de EVC-aanbieder
 • een loonstrook van de werknemer van de periode waarin de EVC-procedure gestart is.
 • kopie van het EVC certificaat.

 

 

Download

EVC subsidie aanvraagformulier

Download

Vragenformulier EVC medewerker