Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)

Persoonlijke ontwikkelingsplannen kosten tijd en moeite. Waarom zou je er dan zoveel in investeren? Simpel: werken met POP heeft, zowel voor de werknemer als voor de werkgever veel voordelen.

Voor werkgevers zijn POP’s nuttig voor als je leiding geeft aan een veranderende of groeiende organisatie, het verzuim en verloop wilt terugdringen, goede werknemers wilt behouden en behoefte hebt aan breed inzetbare medewerkers. Met een POP kun je ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden blijven aansluiten op de bedrijfsdoelen. Je kunt gebruik maken van de onvermoede talenten en medewerkers zijn breder inzetbaar, gemotiveerd, omdat ze hun eigen ambities kunnen verwezenlijken. Werving en selectie kosten minder als meer mensen doorgroeien naar andere functies en houdt opgebouwde expertise langer in huis. Fysieke of psychische overbelasting kunnen makkelijker worden voorkomen, zodat verzuim en het verloop kleiner worden. Overwegingen van de werkgever:

 • Hoe ontwikkelt de organisatie zich in de komende jaren?
 • Welke competenties heeft de medewerker nu?
 • Welke competenties zijn nodig voor diens huidige functie?
 • Hoe gaat die functie zich ontwikkelen?
 • Welke competenties zijn nodig voor de toekomstige functie?
 • Zijn er andere functies waarvoor ik deze medewerker geschikt acht?

 

Als werknemer bof je, als je met een POP aan de slag kan. Vaak weten mensen wel wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen. Een werknemer kan met behulp van een POP doelgericht aan zijn of haar ontwikkeling of loopbaan werken of eventueel oriënteren op ander werk. Overwegingen van de medewerker:

 • Waar ben ik goed in?
 • Wat doe ik graag?
 • Gebruik ik dat in mijn huidige functie?
 • Wat kan ik doen om mijn functie beter te vervullen?
 • In welke richting wil ik me verder ontwikkelen?
 • Wat zijn mijn ambities (wat wil ik over vijf of tien jaar bereikt hebben)?
 • Wat wil ik daarvoor leren?

 

In het branchepaspoort van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een POP opstellen. Het OOTW heeft deze online beschikbaar in het profiel van de medewerker. Print het resultaat uit en bespreek dit met je leidinggevende.