CAO & premie

Artikel 37 Scholing en Opleiding

  1. Een werknemer heeft recht op één doorbetaalde opleidingsdag per jaar. Dit geldt niet voor de werknemer die in een regulier opleidingstraject, in het kader van een door het Rijk mede gefinancierde opleiding zit.
  2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde opleidingsdag kan in overleg met de werkgever worden ingevuld, passend binnen het via het opleidingsfonds aangeboden en gebruikelijke opleidingsbeleid.
  3. Bedrijven met een bestaand eigen opleidingsinstituut, dat erkend is door het bestuur van voornoemd opleidingsfonds, kunnen worden uitgezonderd van de regeling als genoemd onder artikel 37.2.
  4. Er is een opleidingsvoucher per werknemer beschikbaar, uitgegeven door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven. De opleidingsvoucher geeft de werknemer jaarlijks het recht op een dagdeel training in een regio. Het aanbod wordt verzorgd door genoemd O&O fonds.
  5. Op verzoek van de werknemer zal in overleg met de werkgever een persoonlijk opleidingsplan (POP) worden aangeboden.

 

Aantekening

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven (OOTW) heeft een voorbeeld van een POP beschikbaar op www.ootw.nl. Bedrijven wordt geadviseerd op regelmatige basis functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. OOTW biedt hiervoor een opleiding aan.

De OOTW Premie 2019 bedraagt 0,3%