Advies

Regelmatig krijgen we bij OOTW vragen van ondernemers hoe ze de opleidingen binnen hun tankstation of wasbedrijf moeten ‘organiseren’. Het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte is de eerste stap. Wat speelt er binnen het bedrijf?, geldt dit voor iedereen of slechts voor een bepaalde groep medewerkers?, worden nieuwe medewerkers goed ingewerkt?, worden de verplichte trainingen gevolgd? Allemaal vragen die nodig zijn voor het bepalen van uw opleidingsplan.

Voor adviezen omtrent opleiden en om vorm te geven aan uw opleidingsplannen kunt u bij het secretariaat terecht. De opleidingsadviseurs hebben een jarenlange ervaring op het gebied van personeelszaken, opleidingen en regelgeving. OOTW kent de branche en weet wat er speelt. Profiteer hiervan bij het uitwerken van uw opleidingsplannen! De adviseurs van OOTW helpen u graag met een gratis opleidingsadvies op maat.

 

De adviseurs helpen graag met:

 • Branchepaspoort
 • Gratis opleidingsadvies
 • Maatwerktrainingen
 • Traject van meerdere trainingen en e-learnings
 • Verplichtingen vanuit wet- en regelgeving
 • OOTW-subsidies
 • Opleidingsvoucher
 • Inrichten – HR-Tool – Branchepaspoort
 • de juiste training of misschien wel een traject met meerdere trainingen.
 • de combinatiemogelijkheden van e-learningen en klassikale  trainingen.
 • een maatwerktraining voor uw bedrijf.
 • de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • de aantrekkelijke OOTW subsidie voor uw bedrijf.
 • het inzetten van de gratis training, de opleidingsvoucher.