Meer voor HR

Persoonlijk Ontwikkel Plan

In het branchepaspoort kan de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. Hierin geeft de medewerker aan welke stappen hij de komende tijd gaat zetten om kennis en vaardigheden te vergroten. De stappen moeten zo duidelijk en meetbaar worden vastgelegd, zodat over een afgesproken termijn bekeken kan worden of de doelen ook behaald zijn. Het plan kan gebruikt worden, in samenspraak met de leidinggevende, tijdens beoordelingsgesprekken. In 5 stappen is het POP opgesteld

 

In 5 stappen een POP

Stap 1

Wat kan je en welke ervaring heb je?

Stap 2

Welke eigenschappen, vaardigheden en taken vind je leuk, kan je al goed of wil je juist graag leren?

Stap 3

Welk werk of functie zou je willen doen? Welke werkzaamheden zouden daarbij komen kijken? Waar zie je jezelf over 1, 2, of 5 jaar?

Stap 4

Het plan. Wat wil ik en wat moet ik ervoor leren?

Stap 5

De afspraken. Wat is er besloten? Welke training ga je volgen? Wie gaat welk deel van de opleiding betalen, gebeurt de opleiding onder werktijd of in eigen tijd?

 

Duurzame Inzetbaarheid

Het OOTW is een campagne gestart met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de branche. Deze campagne wordt mede gefinancierd met ESF subsidie.

“Dat geeft energie” is een campagne van OOTW om duurzame inzetbaarheid in de branche te bevorderen.

De campagne bestaat uit:

 • Video’s van medewerkers om de bewustwording te vergroten van hun eigen duurzame inzetbaarheid.
 • Een zelftest om dit zichtbaar te maken en suggesties te geven om hiermee aan de slag te gaan.
 • Het branchepaspoort wordt aangepast. Er zal een speciale pagina aangemaakt worden waarin de duurzame inzetbaarheid zichtbaar wordt en er worden mogelijkheden geboden om hiermee aan de slag te gaan.
 • Voor leidinggevenden bieden we een leidraad en hulpdocumenten.
 • Er is een speciale website opgericht www.datgeeftenergie.nl.

Mensen werken steeds langer door. Nieuwe taken en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers met plezier kunnen blijven werken? En dat ze ook duurzaam inzetbaar blijven in de toekomst? OOTW kan daarbij helpen.

En gelukkig kunnen ze er zelf ook veel aan doen. Door plezier te hebben in het werk, door goed met collega’s en personeel om te gaan, door bij te blijven, door te zorgen voor de eigen gezondheid en mee te denken over aanpassingen en verbeteringen op het werk. Want dan vraagt werk niet alleen energie, maar levert het juist ook energie op.

Wat geeft medewerkers energie?

“Om fit en vitaal te blijven is het voor mij belangrijk om de innovaties te volgen. En die gaan op dit moment heel hard! Daar krijg ik energie van.” Raymond Roël, Easy & Go wasbedrijf

“Als mijn mensen goed werken maar ook gewoon heel veel lol hebben. Daar krijg ik energie van.” Ria van Splunter, stationsmanager Ototol

Ik vind het belangrijk dat als je ergens werkt dat je je daar ook echt thuis voelt. Daar kriig ik energie van! Femke van de Noort, Peut Abswoude

Op deze website www.datgeeftenergie.nl vind je video’s, handige documenten en een test.

 

Documenten die helpen om duurzame inzetbaarheid te verbeteren

 • Het beoordelingsgeprek
 • Het functioneringsgesprek
 • Het planningsgesprek
 • Het werkoverleg
 • POP-formulier
 • Communicatietool 1. voorbereiden sollicitatiegesprek STAR methodiek
 • Communicatietool 2. luisteren samenvatten en doorvragen
 • Communicatietool 3. feedback
 • Communicatietool 4. Concrete afspraken