Uw opleidingsplan

Een opleidingsplan maken

De beste manier om de gemaakte afspraken over opleidingen en cursussen vast te leggen is het opleidingsplan. Daarin staat onder meer wat er verwacht wordt van de medewerker, maar ook kunnen de lange termijn doelstellingen worden opgenomen. Het opleidingsplan geeft daarmee structuur. Je maakt inzichtelijk wat nodig is, welke activiteiten moeten worden gepland en ook wanneer en met welk beoogd resultaat. Daarmee verhoog je ook het rendement van de opleidingen. Betrek hierin ook de POP formulieren van de medewerkers

Een opleidingsplan bevat een aantal onderdelen:

  • Visie en doelstellingen van het bedrijf als het gaat op opleiden en scholing
  • Waar sta je met je bedrijf, wat zijn je doelen, strategie, ontwikkelingen, welke activiteiten worden er uitgevoerd, welke ontwikkelingen zijn er in je omgeving?

 

Informatie over de opleidingsdoelen en de doelgroep

Welke activiteiten voeren je medewerkers uit, wat gaat goed, wat niet, in welke ontwikkelingen ga je de medewerker betrekken, is daarvoor opleiding noodzakelijk?

 

Overzicht per opleidingsactiviteit

Welke opleidingsactiviteiten passen bij de opleidingsbehoefte? Opleiding of training, begeleiding op de werkplek, zelfstudie, welke randvoorwaarden zijn er?

 

Totaaloverzicht van alle opleidingen

Het zoeken en selecteren uit het aanbod van OOTW.

 

Financiële middelen

Welk budget heb je ter beschikking per medewerker.

 

Taken en verantwoordelijkheden / planning

Wie is waar verantwoordelijk voor? Wanneer dienen de acties uitgevoerd te worden? Tref ook maatregelen om te zorgen dat de medewerker het geleerde in de praktijk toepast

 

Proces- en resultaatbewaking

Evaluatie van de activiteiten en van het plan