Uw werknemers

Maak werknemers eigenaar van hun ontwikkelcyclus

Maar hoe krijg je nu alle werknemers betrokken bij het opleiden? Door ze te betrekken bij de uitvoering van het strategisch plan van jouw bedrijf. Als je werknemers wilt betrekken bij een nieuwe koers, moet je zo concreet mogelijk zijn over de doelstellingen. Echte organisatieverandering komt namelijk van de werkvloer.

Het ontwikkelen van werknemers is niet iets voor een select clubje werknemers. Iedere werknemer heeft een ontwikkelperspectief. Leg de werking van strategische doelen zo laag mogelijk in de organisatie. Betrek medewerkers bij de vertaling van deze doelen naar hun eigen omgeving. Dan krijgen doelstellingen pas echt betekenis.

Het vertalen van de organisatiedoelstellingen naar individuele doelstellingen gebeurt vooral in de gesprekkencyclus (dus het beoordelings- en functioneringsgesprek). Werknemers leggen hierin resultaatafspraken vast, maar ook hun persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ze zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze in ontwikkeling blijven. Hoe blijf je als medewerker vitaal – in kennis en kunde – maar ook in je passie? Wat heb je als medewerker nodig om prettig te kunnen blijven werken? En hoe ga je invulling geven aan de nieuwe koers?

Het gaat er dus om dat werknemers zélf komen met een voorstel voor hun doelstellingen en vertellen wat ze nodig hebben om deze doelstellingen te halen. Als leidinggevende heb je soms de neiging om dit voor de medewerker in te vullen, maar het is belangrijker dat je als leidinggevende de juiste vragen stelt. Wat ga jij bijdragen aan de organisatie? Hoe ga je dat doen en wat heb je daarvoor nodig? Als een medewerker de antwoorden op die vragen nog niet scherp heeft, moet je misschien het gesprek uitstellen en meer tijd geven om het goed voor te bereiden.

Niemand wordt beter van het jaarlijks afvinken van het aantal gevoerde functionerings- of beoordelingsgesprekken. Beter is het om werknemers te faciliteren bij een ontwikkelcyclus waar zij zelf eigenaar van zijn: een traject waarin ze zelf vastleggen welke opleidingen of ondersteuning ze nodig hebben en welke vervolgstappen ze voor ogen hebben in hun loopbaan.