Waarom opleiden?

Het opleiden van je personeel kan meerdere functies voor jouw organisatie vervullen:
Veranderingen op de markt gaan sneller dan ooit. Er moeten vaak andere werkzaamheden worden verricht in een bedrijf, maar wel door dezelfde medewerkers, die daarvoor niet de vereiste kennis en vaardigheden hebben.
Voor de continuïteit van je onderneming is een leven lang leren dus van groot belang. Investeren in opleidingen en trainingen is investeren in jouw bedrijf. Het is belangrijk voor werknemers om te blijven ontwikkelen. Om meer lol en uitdaging in het werk te krijgen, maar vooral om als bedrijf beter te presteren.

Voordelen:

 

Het vinden van nieuw personeel

Het is voor veel bedrijven nu al lastig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Door de vergrijzing en het dalend aantal scholieren dat kiest voor een technische opleiding neemt dit probleem alleen maar toe.

 

Meegroeien met innovatie en technische ontwikkelingen

Als jouw bedrijf groeit heeft dat consequenties voor de eisen die je stelt aan jouw personeel. Door de digitalisering en technologische ontwikkelingen. Het is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en medewerkers te blijven scholen. Door te investeren in kennis en vaardigheden van je personeel blijf je de concurrentie een stap voor.

 

Opleiden draagt bij aan gemotiveerd personeel

Scholing en ontwikkeling motiveert en bindt medewerkers aan je bedrijf. Bij bedrijven die actief scholing aanbieden is het verloop minder dan bij bedrijven die dat niet doen. Uit onderzoek blijkt ook dat studerende werknemers meer betrokken zijn en bijdragen aan de resultaten van je bedrijf.

 

Marge

Scholing en ontwikkeling verhoogt de productie. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt. Ze leren sneller en efficiënter werken, en met minder uitval. Dit levert een positieve bijdrage aan de marge. Uit onderzoek blijkt dat als MKB-bedrijven 1% meer personeel zouden opleiden, de arbeidsproductiviteit met 2,3% toeneemt.

 

Kwaliteit

Scholing en ontwikkeling brengen jouw medewerkers naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit van je product en dienstverlening en daarmee tot tevreden klanten.

 

Imago

Scholing is goed voor het imago van je bedrijf. Het laat zien dat jouw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. Wanneer je structureel laat zien dat je investeert in jouw medewerkers, zullen je klanten dat gaan zien. Je bouwt daarmee een goed imago op en voor potentiële nieuwe medewerkers wordt je als een goede werkgever worden gezien.

 

Employability: goed opleiden = flexibiliteit

Employability staat kort gezegd voor een optimale inzetbaarheid van jouw medewerkers. Het gaat hierbij om inzetbaarheid in het hele bedrijf. Hoe flexibeler jouw medewerkers, hoe sneller je kunt innoveren en kunt inspelen op veranderingen uit de markt. Een goed opgeleid team versterkt dus de employability van je bedrijf.